»  Kontakt
Construction Management s.r.o.

Vedení společnosti
Široká 170/22
460 01  Liberec II

Tel.: (+420) 603 457 023
E-mail: info@conman.cz
www.conman.cz

Ústecký region
Chabařovice
Tel.: (+420) 734 609 237

Praha a Středočeský region
Praha 4
Tel.: (+420) 731 547 812
»  Partnerské weby
puškinova Obytná zóna
Puškinova Liberec

www.bydleniliberec.cz
mama MA-MA foundation
www.mamafoundation.cz

Naše služby

Projekční příprava staveb:

• zajištění potřebných průzkumů v dané lokalitě
• zajištění studie proveditelnosti Vašeho záměru v lokalitě
• zajištění dokumentace pro územní řízení
• zajištění podkladů, stanovisek potřebných pro územní řízení
• zajištění dokumentací pro stavební povolení
• zajištění podkladů, stanovisek pro stavební řízení
• zajištění realizační dokumentace
• zajištění dokumentace pro výběr zhotovitele
• financování a analýza projektů
• poradenství při přípravě financování projektů
• poradenství při uzavírání kupních smluv a smluv o dílo

Výběrová řízení:

• zajištění a vypracování podkladů pro výběr zhotovitele na všech stupních
• kompletní organizace výběrových řízení
• návrhy smluvních zajištění včetně spolupráce při uzavírání smluvních vztahů

Řízení staveb:

• zajištění investorské přípravy staveniště včetně POV
• kompletní dohled nad realizací stavby včetně odborného technického dozoru
• koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
• technicko - organizační služby v požární ochraně (OZO v PO)
• kontrola fakturace prací a dodávek
• zastupování investora při zkouškách, komplexních zkouškách zařízení a souborů staveb
• příprava zajištění kolaudace staveb a vlastní kolaudace
• kontrola závěrečného vyúčtování staveb+zpracování závěrečné zprávy

Zprovoznění staveb a jejich částí:

• spolupráce při dovybavení staveb
• spolupráce při zprovoznění jednotlivých nájemních jednotek
• předání stavby uživateli a provozovateli
• řešení případných reklamačních vad
• zajištění geodetického zaměření a vkladů do katastru
• majetková vypořádání případných věcných břemen a vkladů do katastru

Stavební činnost:

• realizace staveb na klíč

Správa nemovitostí

• zajištění servisních služeb k nemovitostem
• ekonomicko - technická správa nemovitostí
• ostraha a úklid
• poradenství
• komunikace s nájemci
• realitní servis